<--- Back to Details
First PageDocument Content
Date: 2015-08-11 04:30:14

Etnografická a kulturně-geografická diferenciace a rajonizace Moravy a Slezska Na území Moravy lze v minulosti zaznamenat pestrou směsici různých typů administrativních celků (panství; farnosti; soudní okres

Add to Reading List

Source URL: gistralik.muni.cz

Download Document from Source Website

File Size: 2,67 MB

Share Document on Facebook

Similar Documents